תפילה בכל עת (נחמיה א) דוד נתיב

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2019