משלחת מיהודה מדווחת לנחמיה על הבעיות בירושלים

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2019