34 - רות

מאת החברה לכתבי הקודש בישראל, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2019