מדוע מתו מחלון וכליון? (רות פרק א) הרב אורי שרקי

מאת המכללה האקדמית הרצוג, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 בדצמבר 2019