לא זכיתי באור מן ההפקר - מוטיב הלב

מאת ספרות לבגרות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 במרץ 2021

-