'לבי במזרח' מאת יהודה הלוי - שיעור עם המורה שירלי

מאת ספרות שמחה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 במרץ 2021

-