'לבדי', מאת חיים נחמן ביאליק - שיעור ספרות עם המור

מאת ספרות שמחה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 במרץ 2021

-