'ירח', מאת נתן אלתרמן, שיעור ספרות עם המורה מאור ת

מאת ספרות שמחה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 במרץ 2021

-