'ישנה בחיק ילדות', מאת יהודה הלוי - שיעור עם המורה

מאת ספרות שמחה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 21 במרץ 2021

-