מערכת הפועל עבר נסתר שם פועל ושם פעולה

מאת אריה בנימין, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.