גזירה מסורגת

בפרק זה נעסוק בגזירה מסורגת - יצירת מילים באמצעות תבנית (בניין או משקל) ושורש