שם פועל ושם פעולה

מאת נחמה זילברמן, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.