תרגול שם המספר מבגרות חורף 19 - משחקי מחשב

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.