מבנה ותכונות של חומצות אמיניות

מאת יעל ביברמן, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 במאי 2021