העברת שומנים מהמזון ומהמאגרים אל הרקמות

מאת יעל ביברמן, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 במאי 2021