על השחיטה / ח.נ. ביאליק

מאת תמי רובסון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בנובמבר 2021