פיזיקה בגרות 1987 שאלה 3 -עבודה ואנרגיה

מאת Eli Gor, הועלה ע"י טל לא רוצה להגיד בתאריך 7 ביוני 2022