פתרון שאלת בגרות תשסג 2003 - מישור משופע וחיכוך

מאת גיא צברי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 בנובמבר 2015

להשלים