התאבכות

מאת דניאל ירון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 במאי 2016

להשלים