שאלון 804, הסבר הסתברות

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 לפברואר 2017

להשלים