תנועה כללית בהשפעת כוח קבוע

בפרק זה נראה כיצד ניתן להכליל תנועה בהשפעת כוח קבוע גם מעבר לתרחיש של נפילה חופשית.

פתרונות תרגילים

13:14 פיזיקה מכניקה - זריקה משופעת בעיה 201612 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
14:49 ירחמיאל זורק עגבניה נגד הרוח מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

10:22 [פיזיקה לבגרות] מכניקה - תנועה במישור 🗺 מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית