תנועה במישור בהשפעת כוח קבוע

פרק זה עוסק בתיאור תנועת גופים על פני מישור בהשפעתו של כוח קבוע - כלומר, בתאוצה קבועה.