תנועת גוף על מישור משופע

בפרק זה ננתח תנועת גופים על פני מישור משופע בהשפעת כוחות שונים.

שיעורים

10:07 תיבה מחליקה במישור משופע עם חיכוך - במורד ובמעלה מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית
04:45 -דינמיקה -תנועה במדרון משופע מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

11:03 חוקי ניוטון- 12. גוף על מישור משופע עם חיכוך מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

07:24 תרגיל - חוק2 על גוף בשיפוע (עדי רוזן 271 24) מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
20:24 050516 חוק 1 ללא חיכוך מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
10:37 קרח מאיץ במורד שיפוע מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית
22:38 חוקי ניוטון מישור משופע חיכוך קינמטיקה גוף אחד מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
10:19 רוזן 1 271/24 מישור משופע מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית