תיבה מחליקה במישור משופע עם חיכוך - במורד ובמעלה

מאת יאירקרין פותרפיזיקה, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 באפריל 2017

להשלים