ההיסטוריה של האסטרונומיה

בפרק זה נתאר את הרקע ההיסטורי לאסטרונומיה הקלאסית, ובמיוחד את המעבר מהמודל הגיאוצנטרי למודל ההליוצנטרי.

שיעורים

02:59 קופרניקוס מאת אגודת הסטודנטים\ות סמינר הקיבוצים, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

14:47 סיור במערכת השמש מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

05:44 כבידה- האם כדור הארץ שטוח? מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית