כבידה

בפרק זה נעסוק בכוח הכבידה ובאופן שבו הוא מכתיב תנועת גרמי שמיים וגופים מלאכותיים בחלל.