נוסחת ההגדלה הקווית

נוסחת ההגדלה הקווית מקשרת מתמטית בין גודל העצם וגודל הדמות.
מטרה:
- הלומדים ידעו להוכיח את נוסחת ההגדלה הקווית באזרת דמיון משולשים.
- הלומדים ידעו להשתמש בנוסחת ההגדלה הקווית למציאת גודל הדמות או העצם.

פתרונות תרגילים

04:31 עדשות בעיה 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
06:40 אופטיקה עדשות בעיה 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית