אופטיקה גיאומטרית

תחום האופטיקה הגאומטרית מתאר את ההתנהגות היומיומית של האור. במסגרת תחום זה ניתן להבין תופעות כגון אור וצל, מראות, עדשות וכיוצ"ב.