העין וליקויי ראייה

בעין האנושית קיימת עדשה מרכזת החיונית ליצירת דמות חדה של העולם על הרשתית. הבנת מנגנון הפעולה של העין מאפשר לנו לתקן ליקויי ראייה קלים בעזרת תוספת עדשות - משקפיים.
מטרות:
- הלומדים יבינו את העקרונות האופטיים במנגנון העין.
- הלומדים ידעו מהם קוצר ראייה ורוחק ראייה וכיצד ניתן לתקנם באמצעות משקפיים.

העמקות

03:11 How to See Without Glasses מאת minutephysics, הועלה ע"י איתמר בנית
04:50 Does this look white to you? מאת Physics Girl, הועלה ע"י איתמר בנית