מכשירים אופטיים

מטרה:
- הלומדים ידעו להסביר עקרון פעולתם של מכשירים אופטיים שונים - משקפת, זכוכית מגדלת, טלסקופ, מיקרוסקופ, מצלמה וכיוצ"ב.

העמקות

10:36 Optical Instruments: Crash Course Physics #41 מאת CrashCourse, הועלה ע"י איתמר בנית
23:51 עקרונות בנית דמות במערכת עדשות מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית