פתרון שאלות בגרות במכניקה שאלון 2013

כאן תמצאו פתרונות לשאלות בגרות במכניקה משנת 2013

פתרונות תרגילים

11:46 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה שאלה 4 ב ג מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
13:24 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה: פתרון שאלה 5 מאת Eldad Shulman, הועלה ע"י איתמר בנית
19:20 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה: פתרון שאלה 3 מאת Eldad Shulman, הועלה ע"י איתמר בנית
16:28 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה: פתרון שאלה 4 מאת Eldad Shulman, הועלה ע"י איתמר בנית
12:51 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה: פתרון שאלה 2 מאת Eldad Shulman, הועלה ע"י איתמר בנית
15:06 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה: פתרון שאלה 1 מאת Eldad Shulman, הועלה ע"י איתמר בנית
13:13 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה שאלה 5 א ב ג מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
15:02 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה שאלה 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
07:08 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה שאלה 4 ד מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:10 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה שאלה 4 א מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
19:15 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה שאלה 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
21:06 בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה שאלה 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
19:42 מכניקה 2013 תרגיל 1 מאת Grigori Gordin, הועלה ע"י איתמר בנית
08:56 בגרות 2013 שאלה 4 תנע מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית