בגרות בפיזיקה 2013 מכניקה: פתרון שאלה 2

מאת Eldad Shulman, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בפברואר 2015

להשלים