פתרון שאלות בגרות במכניקה שאלון 2000

כאן תמצאו פתרונות לשאלות בגרות משאלון מכניקה משנת 2000

פתרונות תרגילים

06:22 בגרות 2000 שאלה 5 תנע מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
07:58 פתרון בגרות מכניקה תש״ע מועד א שאלה 2 חלק 2 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
47:44 בגרות 2000 שאלה 3 אנרגיה מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
05:37 בגרות 2000 שאלה 2 מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית