בגרות 2000 שאלה 5 תנע

מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 באוקטובר 2017

להשלים