תנועה הרמונית מרוסנת

כאן נעסוק בתנועה הרמונית בה יש כוחות מרסנים, המקטינים את משרעת התנועה.