תנועה הרמונית פשוטה

בפרק זה נעסוק במערכות הנעות בהשפעת כוח מחזיר הפרופורציוני למיקום הגוף.