מעבר גלים בין תווכים

בפרק זה נעסוק בתופעות המתרחשות כאשר גלים עוברים מתווך אחד למשנהו

שיעורים

05:53 גלים ואופטיקה פיזיקאלית- 4.התאבכות מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית