מבוא לגלים

בפרק זה נעסוק בהגדרה של גלים והיכרות עם היבטים בסיסיים של גלים - תווך, פולס, משרעת, מהירות וכיוצא באלה.