ניסוי רתרפורד

ניסוי רתרפורד הראה תוצאות מפתיעות שאפשרו להסיק מסקנות חדשניות על מבנה האטום