מבנה האטום

בפרק זה נעסוק במבנה של האטום, ובניסויים שהביאו להתפתחות המודל עם השנים.