ניסוי פרנק הרץ

בפרק זה נתאר את ניסוי פרנק הרץ, שהראה כי רמות האנרגיה האפשריות לאטומים הן בדידות, והיווה אבן דרך משמעותית בפיתוח תורת הקוונטים.

שיעורים

37:17 ניסוי פרנק הרץ - שולמית (שולי) קפון - חלק ב' מאת Alef Mem, הועלה ע"י איתמר בנית
22:22 ניסוי פרנק הרץ - שולמית (שולי) קפון - חלק א' מאת Alef Mem, הועלה ע"י איתמר בנית