קשתות וגזרות במעגל

קשת היא חלק מהיקף המעגל המחבר שתי נקודות הנמצאות על ההיקף.