המעגל

בפרק זה נעסוק במעגלים, תכונותיהם הגיאומטריות ויחסיהם למעגלים נוספים ולמצולעים.