מצולע חוסם מעגל

בפרק זה נעסוק במצולעים אשר יכולים לחסום מעגל - כלומר, ניתן ליצור בתוכם מעגל שישיק לכל צלעותיהם.