מצולע חסום במעגל

בפרק זה נעסוק במצולעים החסומים במעגל - קיים מעגל שעובר דרך כל קודקודיהם.