מפגש אנכים אמצעיים כמרכז המעגל החוסם משולש

מפגש האנכים האמצעיים במשולש הוא מרכז המעגל החוסם את המשולש

שיעורים

15:10 מעגל חוסם ומעגל חסום מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
12:32 מרכז המעגל החוסם של משולש מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י איתמר בנית