מפגש חוצי זויות במשולש כמרכז המעגל החסום.

נקודת המפגש של חוצי הזווית במשולש היא מרכזו של המעגל החסום במשולש.