חותך ומשיק מנקודה חיצונית למעגל

בפרק זה נעסוק בישרים המשיקים למעגל או חותכים אותו.

שיעורים

פתרונות תרגילים

09:13 806 חורף 2011 תשע"א שאלה 4 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
11:33 קיץ 2011 מועד ב תשע"א 806 שאלה 4 מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית
07:31 תרגול משיק למעגל מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
10:12 סרטון 7, דוגמה 3 מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
07:24 סרטון 8, דוגמה 3 המשך מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית
12:59 ארכימדס 481 מבחן 23 שאלה 5 חדש מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית