משקל

בפרק זה נעסוק בכוח המושך גופים לכיוון כדור הארץ. יש שיטות שונות להגדרתו של המשקל, אך בכולן חשוב להבחין בן המשקל שהוא כוח, לבין המסה, שהיא מאפיין קבוע של הגוף.

שיעורים

05:03 מסה, משקל ותאוצה חופשית מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י שיר שלו
06:14 כוח הכובד ומשקל מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
05:32 מהו משקל? מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

05:45 World's Heaviest Weight מאת Veritasium, הועלה ע"י איתמר בנית