סוגים של כוחות

נושא זה עוסק בסוגי כוחות שונים בהם אנו נתקלים במערכות מכניות, ובפרט - מתיחות, הכוח הנורמלי וכוח החיכוך.